Case study:

Agencja pracy tymczasowej jako instytucje elastycznie dopasowujące się do wymagań współczesnego rynku pracy

Analiza branż i zawodów przyszłości

Analiza zawodów deficytowych

Analiza zawodów nadwyżkowych

Choroby zawodowe – niebezpieczeństwo w pracy XXI wieku

Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego

Portale społecznościowe jako element pomocny w posuzkiwaniu pracy

Wypalenie zawodowe problemem współczesnych Polaków

Analiza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia

Bariery i potencjały rozwoju outplacementu

Bariery przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

W jaki sposób poszukiwać nowej pracy

Jak zarządzać czasem szukając pracy

Poradnictwo zawodowe jako pomoc w poszukiwaniu pracy

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wszystkie Regulaminy wraz z załącznikami, zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego wraz z datami ostatniej aktualizacji. 

Regulamin Rekrutacji do Projektu wraz z załącznikami.zip 

(Aktualizacja z dnia 27.11.2013 roku)

 

Regulamin Rekrutacji na warsztaty wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 07.06.2013 roku)

 

Regulamin subsydiowanego zatrudnienia wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 27.11.2013 roku)

 

Regulanim staży/praktyk wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 27.11.2013 roku)

 

Regulamin przyznawania środków finansowych wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 21.06.2013 roku)

 

Regulamin Komisji Oceny Wniosków wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 07.06.2013 roku)

 

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 10.02.2014 roku)