Case study:

1. Agencja pracy tymczasowej jako instytucje elastycznie dopasowujące się do wymagań współczesnego rynku pracy

2. Analiza branż i zawodów przyszłości

3. Analiza zawodów deficytowych

4. Analiza zawodów nadwyżkowych

5. Choroby zawodowe – niebezpieczeństwo w pracy XXI wieku

6. Mobilność zarobkowa mieszkańców województwa łódzkiego

7. Portale społecznościowe jako element pomocny w posuzkiwaniu pracy

8. Wypalenie zawodowe problemem współczesnych Polaków

9. Analiza Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

10. Praca tymczasowa jako nietypowa forma zatrudnienia

11. Bariery i potencjały rozwoju outplacementu

12. Bariery przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej

13. W jaki sposób poszukiwać nowej pracy

14. Jak zarządzać czasem szukając pracy

15. Poradnictwo zawodowe jako pomoc w poszukiwaniu pracy

16. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

17. Testy predyspozycji zawodowych jako element procesu rekrutacji, a także sposób na poznanie samego siebie

18. Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej i wpadki rekrutacyjne

19. Subsydiowane zatrudnienie jako forma wsparcia pracodawcy oraz szansa dla osoby bezrobotnej

20. Jak stworzyć profesjonalne CV

21. List motywacyjny kluczem do kariery

22. Szara strefa problemem gospodarki

23.  Awans zawodowy

24. Bezrobocie – przyczyny, fazy, skutki, podstawowe zagadnienia

25. Kobiety i mężczyźni wobec zapotrzebowania łódzkiego rynku pracy

26. Przekwalifikowanie zawodowe – konieczność czy nie

27.  Spółdzielnia socjalna, jako forma działalności gospodarczej

28. Zwolnienia grupowe – procedura, konsekwencje, przywileje

29. Analiza rynku pracy w województwie łódzkim

30. Coaching - szersze spojrzenie

31. Czym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

32. Działalność gospodarcza sposobem na bezrobocie

33. Jumper i Boomerang na rynku pracy

34. Korporacja – elementem charakterystycznym ówczesnego rynku pracy

35. Nowoczesne formy rozwoju pracownika

36. Outsourcing usług w Łodzi

37. Rola Mentoringu

38. Rola Powiatowych Urzędów Pracy w przeciwdziałaniu bezrobociu

39. Szef czy szefowa?

40. Jak znaleźć i efektywnie współpracować z headhunterem?

 

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wszystkie Regulaminy wraz z załącznikami, zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski województwa łódzkiego wraz z datami ostatniej aktualizacji. 

Regulamin Rekrutacji do Projektu wraz z załącznikami.zip 

(Aktualizacja z dnia 22.05.2014roku)

 

Regulamin Rekrutacji na warsztaty wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 07.06.2013 roku)

 

Regulamin subsydiowanego zatrudnienia wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 27.11.2013 roku)

 

Regulanim staży/praktyk wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 27.11.2013 roku)

 

Regulamin przyznawania środków finansowych wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 21.06.2013 roku)

 

Regulamin Komisji Oceny Wniosków wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 07.06.2013 roku)

 

Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego wraz z załącznikami.zip

(Aktualizacja z dnia 10.02.2014 roku)